Hem

BSN Fiber

En "fiber till Bodskär, Söderöra och Norröra" förening

Bli medlem i föreningen BSN Fiber


Genom att bli medlem i BSN Fiber, som har för avsikt att dra ett fibernät för TV, data och telefoni, meddelar du ditt intresse för en kommande anslutning till ett fibernät inom området Bodskär, Söderöra och Norröra.


Medlem kan den bli som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde (Bodskär, Söderöra, och Norröra).


För att bli medlem skickar du denna ansökan via vanlig post eller motsvarande uppgifter via epost till föreningens styrelse samt betalar in 300 kronor (100 kronor i registreringsavgift och 200 kronor i årsavgift) till föreningens bankgirokonto, 337-3966. Märk betalning med din  fastighetsbeteckning.


För mer information, kontakta:


Söderöra:

Per Grahn-Möller

0701-474700

per.grahnmoller@gmail.com


Bodskär:

Gert Söderman

gert@xn--sderman-90a.com


Norröra:

Rolf Elliot

070-3493515

rolf.elliot@boatwasher.se


Medlemskap sökes av:

Förnamn:

____________________________________

Efternamn:

____________________________________

Adress:

____________________________________

Postnummer:

____________________________________  (endast siffror)

Postort:

____________________________________

Fastighetsbeteckning:

____________________________________

Telefonnummer:

____________________________________

Mobilnummer:

____________________________________

E-postadress:

____________________________________

Personnummer:

____________________________________

Antal anslutningar:

____________________________________


Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras i projektet i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).

Om ansökan är ofullständig eller otydlig så att en registrering inte kan fullföljas kommer ingen registrering att göras. Eventuella inbetalade medel återbetalas inte.


För info maila till bsn.fiber@gmail.com.