Start

BSN Fiber

En förening för "fiber till Bodskär, Söderöra och Norröra".

Välkommen till BSN Fiber                                                          Uppdaterad: 2020-03-04


BSN Fiber är vår förening för att skapa ett fibernät till Bodskär, Söderöra och Norröra. Vi är en projektorganisation i dagsläget.


Vi håller nu på med att samla in ansökningar till föreningen med syftet att få underlag för den kommande projekteringen av vårt fibernät. Vi tar löpande emot era anmälningar för att få ett bra underlag.


Vi har nu över 130 ansökningar och håller på med projekteringen av vårt nät. Läget just nu


20200304:

Utskick angående vad som händer i fiberfrågan har gjorts via Söderöras och Norröras samfälligheter.

Om du inte fått utskicket, klicka på denna länk.


Mer information runt detta är att vänta under våren.


20190904:

Här finns protokollet ifrån vårt års-/informationsmöte på Norröra den 4/8 2019


20190317:

Hej alla fibervänner!

Dags för lite uppdateringar:
Den förbindelse som intressenter hos BSN tecknade förra året har slutat gälla. Detta innebär att om du inte längre är bunden till Teracoms/Bluecoms lösning. Vi kommer fortsätta arbeta för att etablera en fiberlösning för BSNs område.

Om du fortsättningsvis är intresserad så tycker jag du ska hänga kvar hos oss för att vi har inte planer på att ge upp vår strävan.


Dags igen för lite nyheter:
Kontakterna med den nya leverantören Bluecom är regelbundna men har ännu inte mynnat ut i något konkret förslag.

För att inte tappa fart (inte för att det gått med någon svindlande hastighet hittills) så kommer vi kontakta Norrtälje kommun för att höra vad de kan göra för att säkra infrastrukturen i skärgården, nu när Skanova inte levererar.


Dessutom kommer vi förnya kontakten med fiberföreningen i Förängsudden på Blidö för att se över de förändrade förutsättning som finns nu när deras fibernät finns så nära som Granö.

Vi har också varit i kontakt med en ny teknikleverantör för att undersöka nya möjligheter till tekniklösningar.

Mer nyheter kommer längre fram.


För BSN Fibers räkning,
Per Grahn-Möller, ordf.


20171202:

Som vi tidigare meddelat via Facebook-grupperna för Söderöra och Norröra så har BSN Fiber har undertecknat avtal med Teracom om att anlägga en fiberlösning för Söderöra, Norröra och Bodskär. Målet är att detta ska vara i drift under våren 2018.

BSN Fiber kommer nu aktivt arbeta med att etablera denna lösning hos samtliga medlemmar som registrerat sig hos Teracom. Ni som inte kunnat göra detta och fortfarande vill delta, meddelar mig snarast.

Mer detaljer runt avtalet och vad det innebär i praktiken kommer inom kort

 

20170810:

Stämman är nu genomförd och protokollet distribueras via denna hemsida samt via Söderöras och Norröras gruppsidor på Facebook.

Arbetet med Teracom kommer att starta inom kort och mer information om vad som sker samt vad alla medlemmar behöver göra kommer att distribueras här  samt via Söderöras och Norröras gruppsidor på Facebook.


20170720:

På söndag den 23/7 kl 14.00 i Söderöra bönhus har BSN Fiber sin första stämma. På denna stämma ska vi presentera styrelsen och gå igenom de förslag på fiberlösningar som vi tittar på. Vi kommer även bestämma vår väg framåt. Samtliga medlemmar eller ombud med fullmakt ska prickas av innan mötet.


För er som inte kan närvara, skicka ett ombud med fullmakt.

Nedan finns kallelsen som skickats ut till medlemmarna samt vårt infomationsbrev som gick ut i våras. Informationsbrevet innehåller länkar till en intresseanmälan av Air2Fibre (ett av förslagen jag ska prata om på stämman) samt mer info om Air2Fibre som lösning.


Väl mött på söndag!!


20160506:

Dags för lite fibernytt!!

Länsstyrelsen har beslutat om tilldelning av medel för stöd till bredband inom Landsbygdsprogrammet"

Det där är inledning som heter duga. Länet fick nästan 100 miljoner att fördela på de 15 sökande projekten. Det var 2 projekt som drog vinstlotten, Ljusterö område1 och Ljusterö område 2, som fick dela på pengarna.

Varför gjorde man så?

Några enkla anledningar:

1. Det finns fler fastboende inom dessa områden vilket ger dem högre poäng i bedömningen.

2. Man vill ge medel till projekt som kan slutföras istället för att sprida ut medlen till många projekt som sedan får problem med finansieringen.

Var lämnar det oss?

Vi jobbar på flera spår. Dels står vår ansökan kvar hos Länsstyrelsen där vi hoppas på vår tur så småningom och dels tittar vi på nya alternativ.

Detta är tråkigt för oss men långt ifrån slut här.


Vi/jag ska bättra oss/mig på uppdateringar av hemsidan.


20160409:

Inget är som väntans tider och, tro mig, det gäller även när man har ansökningar inne hos myndigheterna. Vår ansökan om medel till anläggning av ett fibernät ligger för beredning hos Jordbruksverket och har inte kunnat hanteras sedan i somras p.g.a förändringar i deras system.

Vad är det då som vi söker medel för?

Vi planerar att gräva ner ett fibernät på Norröra samt Söderöra/Bodskär. Från oss kommer det att dras en sjökabel ner till Förängsudden på Blidö där vi ansluter oss till ett befintligt fibernät. När detta är på plats, vilket kommer att ta 1-2 år, så ska vi upphandla en tjänsteoperatör som tillhandahåller de tjänster vi vill ha. Förhoppningsvis så kommer detta vara klart i samma veva som fibernätet.

Men vänta nu... Vad händer med mobilnätet? 4G eller 5G?

Som de flesta vet och har märkt så är mobilnätet inte att lita på till fullo. Fel sida av ön eller mycket folk på sommaren gör att täckningen inte att räkna med. Dessutom kommer kapaciteten bli lidande i samma sekund som användare börjar använda sin läsplattor och mobiler till att titta på film eller TV. Detta kommer inte att ändras.

Vad kommer detta att kosta mig? Det vet vi inte i dagsläget av den enkla anledningen att vi inte vet hur mycket bidrag vi kommer att få men den finns en kostnad.

Borde inte staten fixa detta? Det kan man tycka men så är inte fallet. Istället uppmuntrar man initiativ som vi med medel.

Intresset från omgivningen är stort, inte minst från kommunen.

Vad kommer att hända?

När vi får besked från Jordbruksverket så kommer vi kalla till stormöte där vi kommer att redogöra för dragningen av fibernätet, kostnader, tidplan och liknande.

Har det tagit lång tid? Det tycker jag med men vi är på väg och jag väntar med spänning på Jordbruksverkets beslut.

Om ni har frågor så hör av er till oss i BSN Fiber."

Vi har nu registrerat vår ansökan för bidrag hos Jordbruksverket. Ansökan är baserad på den prospektering och kalkyl som är gjord av byNet. Oberoende på utfallet av vår ansökan så kommer vi att ha ett informationsmöte för BSNFibers medlemmar för att informera er alla om vad som gäller för vår framtid.


Vi har även haft kontakt med Norrtälje kommun som är mycket intresserade av vårt projekt och vill gärna bidra med den hjälp som de kan ge oss (dock inte ekonomisk eftersom Jordbruksverket kräver exklusivitet). Här finns det mycket hjälp att få för oss i framtiden.


I dagsläget finns fiber för anslutning på Blidö (i höjd med Blidö Gård) vilket är den närmaste punkten. Från denna punkt är det tänkt att vi drar kabeln i sjön till närmaste punkt inom vårt område. Vi kommer att anlägga en kopplingsstation och dra fiberkabeln därifrån ut till alla anslutningar. Troligen kommer vi att skapa ett nät som är maximerat vilket ger möjlighet för andra inom vårt område att senare ansluta till nätet.
Vill vi bli fler?

Absolut! Ju fler vi blir desto fler delar ju på kostnader vilket håller ner våra kostnader. Prata gärna med grannar och vänner för att sprida informationen. Om du känner dig osäker på vad som gäller så kan du förmedla kontakten till oss: bsn.fiber@gmail.com. Vi svarar gärna på alla frågor.


Information om anmälan hittar du här.


Mer information

Om du vill ha mer information om projekt som vårt kan du med fördel titta på byNets hemsida, bynet.se. byNet är ett företag som arbetar med denna typen av projekt och har mer information om vad som kommer att hända.


För mer information, kontakta:

bsn.fiber@gmail.com