Start

Välkommen till BSN Fiber                                                          Uppdaterad: 2021-12-23


BSN Fiber är vår förening för att skapa ett fibernät till Bodskär, Söderöra och Norröra. Vi är en projektorganisation i dagsläget till Förängsudden Fiber (FFEF) som kommer att äga och drifta vårt nät. Efter att nätet är byggt och i drift så kommer BSN Fiber upplösas och bli representerad i Förängsudden.


Vi håller nu på med att samla in ansökningar till föreningen med syftet att få underlag för den kommande projekteringen av vårt fibernät. Vi tar löpande emot era anmälningar för att få ett bra underlag.


Om du ännu inte är medlem i Förängsudden Fiber, bli det snarast. Det finns två anledningar till detta: 

 1. Vi är måna om att få med så många som möjligt i vår projektering vilket sänker totalkostnaden för alla i nätet och vi kan då ta beslut om den mest kostnadseffektiva vägen att dra fiber.
 2. Från den 1 september 2021 har priset justerats vilket beslutats på FFEFs årsstämma 2020.


Priset för medlemskap är 17.000:- och anslutning är 11.250:-


Hur gör jag för att få del av fibernätet? 


Gör så här:

 1. Bli medlem genom att gå till FFEFs hemsida (www.blidobredband.se) och klicka på Bli medlem!.
  Ange uppgifter såsom namn, adress, telefon, mailadress, och fastighetsbeteckning.
  Viktigt att du är medlem i FFEF för att kunna ta del av erbjudandet. Efter att du mailat in om medlemskapet får du ett svarsmail som innehåller konfirmation om medlemskapet samt bifogat anslutningsavtalet.
 2. Fyll i anslutningsavtalet och skicka det till den adress som finns angiven på anslutningsavtalet.

  Obs! Betala inga pengar nu!!

  När avtalet finns registrerat hos FFEF så kommer din anslutning projekteras. I och med byggstarten så kommer du få information om betalning av anslutningsavgiften.
   

Aktuell status

202205: Utskick till samtliga fastighetsägare på Norröra och Söderöra

Här kommer ett utskick till samtliga fastighetsägare på Norröra och Söderöra med aktuell information om vårt fiberprojekt. Om du känner till någon som inte har denna information får du gärna hänvisa till denna sida eller till någon av de områdesansvariga:


202112: Nytt http://bsnfiber.se/Månadsbrev 2021-1….pdf


202110:Arbetet med att planera och starta upp byggandet av ett fibernät på Norröra-Söderöra-Bodskär fortsätter. Aktuella händelser är följande:
- Avslutande förberedelser för att skicka in ansökan till Länsstyrerelsen om att lägga sjökabel pågår. Förhoppningen är att vi ska hinna lägga sjökabeln under våren-22.
- Arbetet med att samförlägga rör tillsammans med Vattenfalls arbete på Söderudden på Söderöra pågår.
- Samplanering och förläggning av rör tillsammans med arbete med att renovera vägarna på Norröra framskrider enligt plan.


202107:

 • Projekteringen av vårt fibernät fortgår. Vi har nu säkrat dragning till vår telestation på Söderöra över Bodskär. På Norröra är dragningen säkrad. Diskussioner med markägare för att säkra dragningen från telestationen på Söderöra till Norröra.
 • Samförläggning med Vattenfall när de förlägger markkabel i utbytet från luftledningar. Först ut är Söderviken.
 • Sommarbrev från BSN/FFEF finns här.

202104:

 • Anmälningar tas löpande emot. Fler medlemmar ger projektet större möjligheter och
  förhoppningsvis lägre driftskostnader. Värva gärna era grannar!

 • På Norröra samarbetar vi med Samfälligheten. Där hoppas vi på synergieffekter avseende
  deras arbete med vägunderhåll och vår dragning av fiber. Vi undersöker tillsammans även
  om det finns synergieffekter med Vattenfalls planer att gräva ned luftledningar. Vi
  undersöker också möjligheten att dela på grävkostnader med det lokala vattenprojektet.
  Skriftligt uttalande finns nu med Norröra Byalag rörande deras samtycke till att förlägga
  sjökabel i sundet över till Söderöra.

 • På Söderöra och Bodskär har vi diskussioner med markägare om kabeldragning på deras
  fastighet för att förlägga sjökabel från Parkudden på Blidö upp till Telestationen på Söderöra.
  Eventuellt måste föreningen hitta nya framföringsvägar om vi ej kommer till avtal med
  berörda markägare. Om vi måste ny framföringsväg för sjökabeln krävs nya samtycken från
  Fiskevattenägarna på Söderöra och Norröra.

  Här finns nyhetsbrevet.

202102:

Projektering av vårt fibernät pågår för fullt för att hitta en optimal kostnadsbild i förhållande till täckning.

Kontakter med olika markägare fortgår som tidigare för att få markupplåtelseavtal på plats.

Förberedelser för ansökan till Länstyrelsen om att få lägga sjökabel sträckan Blidö - Bodskär, Bodskär - Söderöra och Söderöra - Norröra.

Mer information finns i detta Månadsbrev (länk finns även nedan).

Telia bedriver aggresiv försäljning i vårt område. Mer information i nyhetsbrevet


202012:

Projektering av vårt fibernät pågår för fullt för att hitta en optimal kostnadsbild i förhållande till täckning. Kontakter med olika markägare fortgår som tidigare för att få markupplåtelseavtal på plats.

Förberedelser för ansökan till Länstyrelsen om att få lägga sjökabel sträckan Blidö - Bodskär, Bodskär - Söderöra och Söderöra - Norröra.

Mer information finns i detta Månadsbrev (länk finns även nedan).

Telia bedriver aggresiv försäljning i vårt område. Här finns en artikel i Norrtelje Tidning202008:

Meddelande från Förängsudden Fiber:

Förängsudden fiber ekonomisk förening har sedan starten 2013 byggt ett helt öppet fibernät för den enda framtidssäkra lösningen för snabbt bredband och har idag mer än 300 medlemmar. Föreningen har sedan starten inte haft något oplanerat avbrott; till och med under stormen Alfrida fungerade fibernätet fullt ut.

Med anledning de frågor vi fått rörande Telias kampanj om anslutning till radiobredband (FWA) vill vi informera om följande: Förängsudden fiber fortsätter utbyggnaden av nedgrävd fiber på Blidö.


Den teknik vi använder med grävd fiber är vida överlägsen den med radiobredband som lanserats av Telia och andra aktörer inom bredbandsutbyggnad. FWA har mera karaktären av tillfällig lösning i väntan på att fiber byggs längre in i framtiden. Detta gäller inte minst avseende säkerhet, hastighet och tillförlitlighet. Vi vill i samband med detta länka till en intressant artikel i LRF:s tidning nyligen, som sammanfattar och kommenterar en rapport skriven av oberoende forskare och utredare. I artikeln finns även länk till hela rapporten för den extra intresserade att läsa.


Även från kommunen är det tydligt att, för att uppnå målen med en säker och tillförlitlig lösning även för landsbygden, en radiolösning inte är lösningen om annat alternativ finns.202007

Just nu pratar vi avtal med markägare om att få dra fiberkablar på deras mark. I de flesta fall försöker vi använda befintliga rör efter tele eller el men i de fall vi behöver gräva så görs det med största hänsyn och i samråd med markägaren. Även avtal för att få lägga sjökabel är på gång. Förängsudden fiber ekonomisk förening / BSNs styrelse


Filer för nedladdning


Kontaktuppgifter, epost


BSN, Söderöra:


BSN, Norröra:


BSN, Bodskär:


Förängsudden Fiber